Press

Novináři se mohou akreditovat na místě v pokladně před vstupem do Richard Adam Gallery. K akreditaci je potřeba předložit novinářský průkaz.